Locatie:
Goor
Opdrachtgever:
Stichting de Goorse Volkswoning
Opdracht:
Nieuwbouw woningen
Omvang:
44 | SeniorLine, StandardLine
Architect:
Beltman Architecten
Oplevering:
2009

Woonwijk ‘t Gijmink is gefaseerd geherstructureerd. In de bestaande wijk bouwde Dura Vermeer 44 ruime eengezinswoningen, multifunctionele woningen en seniorwoningen aan de Sluisstraat en Berkenstraat.

Structuur
Door het ‘knippen' van de functionele structuur in de wijk worden de woonstraten niet meer gebruikt voor doorgaand verkeer, maar wordt het verkeer naar de Ring geleid. Hierdoor ontstaat een kleinschalig luw verblijfsgebied.

SeniorLine en StandardL ine
Dura Vermeer heeft in de selectiefase een bindend ontwikkelingsvoorstel ingediend, waarbij de
ontwerpverantwoording geheel bij Dura Vermeer ligt. Het proces van vernieuwing van 't Gijmink vond in nauw overleg met de toekomstige bewoners plaats.